Diplomaterv és szakdolgozat pályázat 2016

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elektrotechnikai Alapítványa az erősáramú elektrotechnika területén diplomatervet, szakdolgozatot készítő MSc mesterszakos és BSC alapszakos hallgatók számára pályázatot hirdet. A pályázat célja, hogy ösztönözze olyan színvonalas diplomatervek, szakdolgozatok készítését, melyek a műszaki fejlődést, a racionális energia felhasználást mozdítják elő, továbbá a körülírt megoldások az iparban, az infrastruktúrában, a gazdaság különböző területein bevezethetőnek tűnnek, a gyakorlatban megvalósíthatók.

A BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ LEJÁRT!

 

 

A részvétel feltételei:

 • Érvényes MEE tagság
 • 2015. június 30. után és 2016. június 30-ig beadott és megvédett diplomaterv és szakdolgozat
 • A pályamunkának tartalmaznia kell:
  • a diplomatervet/szakdolgozatot a feladatkiírással együtt,
  • a tervet kiadó tanszék/intézet véleményét/ajánlását,
  • a dolgozatnak a védés során felhasznált részletes bírálatát,
  • egy kétoldalas összefoglalót, amely alkalmas az ELEKTROTECHNIKA folyóiratban történő megjelentetésre: http://mee.hu/cikk/200
  • a pályázó elérhetőségét (cím, telefon, e-mail),
  • a pályázó nyilatkozatát, amelyben hozzájárul, hogy a pályaművek a bíráló bizottság minden tagja számára hozzáférhetők legyenek, valamint, hogy -díjazott pályamű esetén- a 2 oldalas összefoglaló az Elektrotechnika folyóiratban megjelenhet.
 • A benyújtott pályaművek a diplomatervet, szakdolgozatot készítő(k) tulajdona. 
 • A díjazottak az egyesület 2016. évi Vándorgyűlésén ismertetik pályamunkájukat.
 • Beküldési határidő: 2016. június 30.

 

A Díjbizottság a pályaműveket két kategóriában értékeli:

BSc szakdolgozatok

MSc diplomatervek

I. díj

70.000.- Ft

I. díj

70.000.- Ft

II. díj

60.000.- Ft

II. díj

60.000.- Ft

III. díj

50.000.- Ft

 

IV. díj

40 000.- Ft

Kiemelkedő környezettudatos megoldást nyújtó pályázat 50.000.- Ft-os különdíjban részesül.

 

A helyezettek továbbá három éves Magyar Elektrotechnikai Egyesületi tagságban részesülnek.

 

A pályázat beadásának módja:

A pályaművet a kötelezően csatolandó, fent felsorolt anyagokkal együtt Google Drive fiókba kell feltölteni, a link birtokában történő megtekintési beállítással. A pályamű linkjét a palyazat@mee.hu email címre szükséges eljuttatni a beadási határidőig.

Információk, segítség a Drive használatához : https://www.google.com/intl/hu_hu/drive/

 

Esetleges kérdés esetén Szeli Viktóriához fordulhat a szeli@mee.hu email címen, vagy a +36 30 490-8921 mobil, vagy +36 1 353-0117 vezetékes telefonszámon.

 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kizárólag a Bíráló Bizottság részére enged betekintést a pályaművekbe a pályázat elbírálása céljából. Harmadik személynek a beküldött dokumentumokat nem adja ki, azokat bizalmasan kezeli.

A beérkezett pályázatot a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnöksége által megválasztott Díjbizottság értékeli. Az értékelő bizottság javaslatot tehet korlátozott számban arra érdemes pályamunka külön jutalmazására, vagy szakcikk formájában történő megjelenésére a Magyar Elektrotechnikai Egyesület ELEKTROTECHNIKA folyóiratában.