Villamos alállomás kezelő képzés (E-000505/2014/A002)

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos alállomás kezelő (OKJ 35 522 11) képzést szervez.

A képzési programban meghatározott tananyag célja, hogy a Villamos alállomás kezelő feladatok végzése során szükséges munkafeladatok végrehajtásához biztosítson felkészülést az üzemeltető szakembereknek. Ez a cél a képzési programban meghatározott ismeretek elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.

Időpont: 2017. április 21.
Helyszín: Budapest
Jelentkezési határidő: 2017. április 5.

A képzés és vizsga költsége: 290 000- Ft./ Fő összeg, mely mentes az adó alól.
A képzési díj tartalmazza a szakmai jegyzet árát!

 

A MEE tagjainak 5% kedvezményt biztosítunk!


Felhívjuk a tisztelt Jelentkezők figyelmét, hogy a képzést kizárólag megfelelő számú jelentkezés esetén áll módunkban elindítani.

Oktatási napok:

•    2017. április 21. Péntek
•    2017. április 28. Péntek
•    2017. május 5. Péntek
•    2017. május 12. Péntek
•    2017. május 19. Péntek
•    2017. május 25. Csütörtök
•    2017. június 1. Csütörtök
•    2017. június 2. Péntek
•    2017. június 8. Csütörtök
•    2017. június 9. Péntek
•    2017. június 15. Csütörtök
•    2017. június 16. Péntek
•    2017. június 22. Csütörtök
•    2017. június 23. Péntek
•    2017. június 29. Csütörtök
•    2017. június 30. Péntek
•    2017. július 7. Péntek

Vizsga:
•    2017. július 12. Írásbeli – szóbeli 
•    2017. július 18. gyakorlat

A megszerezhető szakképesítés:

VILLAMOS ALÁLLOMÁS KEZELŐ
OKJ-száma: 35 522 11
Felnőttképzési engedély száma: E-000505/2014/A002

Szakmai követelménymodul azonosítója:
- 11286-12 - Műszaki ügyvitel
- 11287-12- Villamos alállomás ellenőrzés, -kezelés

A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás

            A munkakör megnevezése: Villamos alállomás kezelő 

FEOR száma: 7343 Elektromos hálózat szerelő, javító

 

A munkaterület rövid, jellemző leírása

A villamos alállomás üzemeltetése során a szakember a NAF, KÖF alállomások villamos berendezéseinek és segédberendezéseinek szakszerű kezelését végzi. Önállóan biztosítja az alállomások felügyeletét, elvégzi az ellenőrzéseket, diagnosztikai méréseket és vizsgálatokat – kiértékelve azokat. Felismeri és elhárítja az alállomási berendezések, elemek rendellenességeit, helyreállítja az alállomások üzembiztonságát, az ehhez szükséges kapcsolásokat tervezi, végrehatja. A villamos energiaszolgáltatás folyamatosságának, üzembiztonságának, minőségi kritériumainak biztosítása érdekében üzemszerű és előre nem tervezett beavatkozásokat végez.

Munkája során közép- és nagyfeszültségű kapcsolókészülékeket működtet; védelmi és automatika eszközök áramköri csatlakoztatását valósítja meg. A védelmi és automatika működések adataiból következtet a bekövetkezett alállomási eseményekre. Az alállomások alapvető villamos és mechanikai paramétereinek beállítását és ellenőrzését végzi a megfelelő eszközök alkalmazásával.

A villamosenergia-elosztás és felhasználás berendezéseinek és eszközeinek üzemeltetése során működtetett villamos gépeket, készülékeket és berendezéseket karbantartja, üzemzavaruk esetén javítja. Megfelelő felkészültséggel rendelkezik villamos-energetikai, műszertechnikai, elektronikai, automatizálási, diagnosztikai, számítástechnikai és kommunikációs eszközök és berendezések üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátásához.

Használja, működteti az informatikai rendszert; feladatainak ellátásában meghatározó szerepet kap a számítógépes ellenőrzés, felügyelet és ügyvitel. Feladatainak ellátása során kommunikál az üzemirányító szervezetekkel.
Munkáját műszaki dokumentáció alapján, jogszabályok, szabványok, szakmai utasítások és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.

 

A képzés időtartama:

160 óra, ebből 112 óra elmélet, 48 óra gyakorlat

Ütemezése:

17 munkanap, 8:00-16:30 óra között

Oktatási napok: csütörtök-péntek.

 

A tanfolyamon való részvétel feltételei:

A villamos alállomás kezelő tanfolyamon az vehet részt, aki

  • a 18. évét betöltötte
  • egészségügyileg alkalmas és
  • megfelelő előképzettséggel és villanyszerelői gyakorlattal rendelkezik.

 

Az előképzettség és a gyakorlati idő:

  • 34 522 04 Villanyszerelő, vagy középfokú, vagy felsőfokú erősáramú végzettség és
  • a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 7. Egyebek fejezetében foglaltak
  • minimum 2 év üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat az előírt szakmai végzettség megszerzését követően

A vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga.