ESZK tanulmányi verseny középiskolásoknak - beszámoló

2017. február 3-án zajlott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az Energetikai Szakkollégium (ESZK) középiskolás tanulmányi versenyének döntője. Mialatt a diákok lázasan oldották a feladatokat és ismertették jobbnál jobb megoldásaikat az igen ötletes energetikai témájú feladatokra, kísérő szaktanáraik megismerhették az Elektrotechnikai Egyesület, valamint a Mechwart András Ifjúsági Társaság (MAIT) tevékenységét.

 

Folytatásképpen egy kerekasztal beszélgetés formájában a tanárok számoltak be a középiskolás oktatás helyzetéről, különösen a műszaki szakoktatással, valamint a továbbtanulással kapcsolatos jelenlegi fejleményekről (például az érettségi rendszer átalakítása, középiskolák átszervezése, közismereti tárgyak óraszámának csökkenése).

A megbeszélés során a tanárok javaslatot tettek a tanulmányi versenyek fejlesztésére, a szélesebb tanulói kör bevonására, a motiváció és az érdeklődés növelésére. A javaslat szerint célszerű a fókuszt az egyéni teljesítményeken alapuló, időnként a mindennapi tanulmányi előremenetelen messze túlmutató felkészítést igénylő versenyek helyett a gyakorlatorientált, a szakterületek szélesebb körét lefedő csapatban megoldandó feladattípusokra áthelyezni. Fontos, hogy a tanulók számára számos sikerélményt adjon a kötelező órákon túlmutató tevékenység, hiszen ezáltal lesz igazán hasznos számukra a befektetett plusz munka.
A beszélgetés során felmerült továbbá a középiskolai tanárok kötelező továbbképzéseinek tematikai bővítése, valamint a villamosipari cégek közoktatásba történő bevonásának lehetősége is.

A megbeszélés számos fontos és hasznosítható információt szolgáltatott az Egyesület vezetői számára arról, hogy milyen konkrét lépéseket tehet annak érdekében, hogy segítse a fiatalok műszaki pályára orientálását már a középiskolai szinten is. A közvetlen kommunikáció nagyban hozzájárulhat a stratégiai célok eléréséhez, a fiatalok támogatásához.

Forrás: Táczi István - MEE-MAIT alelnök
Fotó: ESZK